Aprobaty

Krajowa Aprobata Techniczna AT-15-4934/2013 Optotherm 2001
Krajowa Aprobata Techniczna AT-15-3001/2012 Optotherm 3000
Europejska Aprobata Techniczna ETA 08-0324 Optolith EPS
Europejska Aprobata Techniczna ETA 15-918 Optotherm 3000
Europejska Aprobata Techniczna