optosan
Optosan-TrassPutz
  • Optosan-TrassPutz

Lekki tynk na zabytkowe podłoża – Optosan TrassPutz

Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe.

  • Opis
  • Dane techniczne
  • Dokumentacja

Opis produktu

  • Wysoka porowatość
  • Zawiera trass reński
  • Wysoka dyfuzja pary wodnej
  • Bardzo dobra plastyczność

Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe. Dzięki zawartości trassu reńskiego i lekkich kruszyw posiada wysoką porowatość i dyfuzyjność oraz bardzo niski skurcz. Do warstw 1-2 cm w jednym cyklu.

Zgodny z:PN-EN 998-1:2012
Klasa:LW CS II
Ziarno:1,0 mm
Zużycie:11 kg/cm/m²
Opakowanie:25 kg
Dostępny w kolorach:
jasno szary
Karty techniczne:Optosan TrassPutz
Deklaracje zgodności:Optosan TrassPutz
Karta charakterystyki:Optosan TrassPutz
Karta charakterystyki 2018:Optosan TrassPutz
Deklaracja Właściwości Użytkowych:Optosan TrassPutz

Kontakt