optosan
Optosan_RissGrund
  • Optosan_RissGrund

Silikatowy podkład przekrywający rysy – Optosan RissGrund

Specjalny grunt o konsystencji pasty z wypełniaczami do nakładania z pędzla, wałka lub pacy. Stanowi warstwę kontaktową na starych podłożach dla mineralnych tynków.

  • Opis
  • Dane techniczne
  • Dokumentacja

Opis produktu

  • Znakomite wiązanie z mineralnym podłożem
  • Doskonała paroprzepuszczalność
  • Zdolność przekrywania stabilnych rys
  • Stabilizuje chłonność i przyczepność starego podłoża mineralnego

Specjalny grunt o konsystencji pasty z wypełniaczami do nakładania z pędzla, wałka lub pacy. Stanowi warstwę kontaktową na starych podłożach dla mineralnych tynków. Przekrywa i wypełnia stabilne rysy skurczowe przed nakładaniem końcowych warstw. Znakomita paroprzepuszczalność. Możliwość końcowej obróbki np. szlifowanie na elementach dekoracyjnych.

Zgodny z:PN-EN 15824:2009
Zużycie:0,4 kg/m²
Opakowanie:8 kg
Dostępny w kolorach:
biały
Deklaracje zgodności:Optosan RissGrund
Karty techniczne:Optosan RissGrund
Karta charakterystyki:Optosan RissGrund

Kontakt