Zaprawa klejowa do luksferów – Optoflex GBS

Zaprawa murarska do murowania pustaków szklanych na pełną jaki i pustą spoinę. Również do spoinowania. Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia klasy M15.

  • Opis
  • Dane techniczne
  • Dokumentacja

Opis produktu

  • Bardzo dobra przyczepność do luksferów
  • Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
  • Wysoka wytrzymałość

Zaprawa murarska do murowania pustaków szklanych na pełną jaki i pustą spoinę. Również do spoinowania. Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia klasy M15.

Zastosowanie
Do murowania ścian z materiałów nienasiąkliwych, szczególnie pustaków i kształtek szklanych oraz luksferów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zgodny z:PN-EN 998-2:2012
Klasa:G M15
Zużycie:14 kg/m² (bloczki 19×19×8, spoina 8mm)
Opakowanie:25 kg
Dostępny w kolorach:
biały
Karty techniczne:Optoflex GBS
Deklaracje zgodności:Optoflex GBS
Karta charakterystyki:Optoflex GBS
Karta charakterystyki 2018:Optoflex GBS
Deklaracje Właściwości Użytkowch:Optoflex GBS

Kontakt