FAQ

Aby wziąć udział w programie należy się zarejestrować na formularzu dostarczonym przez przedstawiciela handlowego Optolith lub sprzedawcę w punkcie handlowym.

W promocji brać mnogą udział tylko firmy wykonawcze.

Po zarejestrowaniu uczestnik otrzymuje swój login i hasło dostępu do konta oraz 2000 punktów na start (równowarte 20 zł).

Każdemu z produktów widniejących w specjalnym cenniku promocyjnym przysługuje określona liczba punktów. Każdy punkt jest wart 0,01 zł.

Sprzedawca w punkcie handlowym wprowadza do systemu ilość zakupionych towarów oraz numer faktury zakupowej, punkty naliczane są automatycznie przez system.

Liczba wprowadzonych punktów przesyłana jest do uczestnika SMSem, poza tym uczestnik może sprawdzić ich liczbę na swoim koncie. Do czasu aktywacji punkty traktowane są jako tymczasowe.

Raz w miesiącu punkty są aktywowane, pod warunkiem, że zebrano ich co najmniej 20 000 zł i nie występują zaległości płatnicze uczestnika względem sprzedawcy. Aktywne punkty uczestnik może zamienić na nagrody; nagrodą główną jest karta VISA na okaziciela; inne nagrody mogą być realizowane w sklepie Sodexo dostępnym na stronie programu.

Podatek od nagród za uczestnika płaci organizator promocji.

Zdobywca największej liczby punktów bierze udział w wyjeździe integracyjnym dystrybutorów Hufgard Optolith na wiosnę 2017.