Hydroizolacje

basen[1]Woda jest ważnym składnikiem każdego produktu chemii budowlanej. Bez niej niemożliwe jest wznoszenie budynków. Jednak podczas eksploatacji obiektów jej występowanie jest niewskazane. Szkodliwym skutkom zjawisk typu: podciąganie kapilarne, parcie ujemne i dodatnie, woda opadowa i rozpryskowa, zapobiegają produkty z grupy Optostop. Zostały one podzielone na zestawy o określonym przeznaczeniu. Tak zestawione kompletne rozwiązania lepiej realizują stawiane im zadania.

Skuteczne zabezpieczenie podłoża – dzięki wysokiej jakości składnikom, produkty Optostop efektywnie zabezpieczają podłoża przed szkodliwym działaniem wody.
Szerokie zastosowanie – zestawy produktów Optostop są podzielone wg zastosowań. Od miejsc narażonych na czasowe działanie wilgoci, po miejsca przystosowane do ciągłego obciążenia wodą pod dużym ciśnieniem.
Optymalne rozwiązanie – produkty Optostop są opracowane pod kątem przeznaczenia i miejsc zastosowania. Dzięki temu optymalnie realizują stawiane im wymagania.

Produkty dedykowane

Kontakt