Loga i znaki graficzne

Poniżej znajdują się znaki graficzne będące własnością firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. o.o. Ich wykorzystanie wymaga każdorazowo pisemnej zgody. W tym celu prosimy o kontakt z Działem marketingu:

Jacek Soboszek, tel. 601 680 830, e-mail:j.soboszek@optolith.pl

  • Logo Optolith (2D)                              CDR                   JPG

  • Logo Optolith (3D)                              PSD                   JPG


  • Logo Zdrowe Ściany                           CDR                   JPG


  • Logo Color Magic                               CDR                   JPG