Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraslu

Główna cerkiew w kompleksie klasztornym Monasterze – Ławra Supraska, ufundowanym po koniec XV wieku. Zniszczony podczas II wojny. We wnętrzu mieścił zespól cennych fresków.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia wapienno-trassowych wypraw tynkarskich we wnętrzach. Wyprawy stanowią podkład pod planowaną stopniową rekonstrukcje malowideł ściennych.

Zastosowane produkty Optosan

 • Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA – Optosan ASP

  Specjalny tynk w systemie WTA stanowiący warstwę wyrównawczą przy większych grubościach tynku, lub magazynującą przy dużym obciążeniu podłoża szkodliwymi związkami soli.

 • Obrzutka renowacyjna WTA – Optosan HSB

  Zaprawa sczepna – do wytwarzania całopowierzchniowego, lub częściowo kryjącego szprycu pod tynki renowacyjne WTA lub inne zaprawy mineralne; reguluje chłonność podłoża jednak nie go uszczelnia zostawiając je w pełni przepuszczalne dla pary wodnej i transportu wody.

 • Lekki tynk na zabytkowe podłoża – Optosan TrassPutz

  Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe.

 • Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP

  Biały, hydrofobowy i mrozoodporny tynk renowacyjny o wysokiej porowatości i paroprzepuszczalności na zawilgocone podłoża zawierające szkodliwe związki soli budowlanych.

 • Historyczna zaprawa wapienno-trassowa – Optosan RenoPutz

  Specjalna wapienno-trassowa wyprawa zbrojona mikrowłóknami jako tynk wyrównawczy i podkładowy. Szczególnie do napraw lokalnych na zabytkowych podłożach. Posiada bardzo dużą przyczepność i elastyczność.