System tynków WTA

Tynki renowacyjne wg WTA to system kilku specjalnych wypraw opracowanych do mineralnych podłoży o  podwyższonym zawilgoceniu zawierających szkodliwe związki soli budowlanych.

  • Opis
  • Składowe systemu

Opis produktu

Tynki renowacyjne wg WTA to system kilku specjalnych wypraw opracowanych do mineralnych podłoży o  podwyższonym zawilgoceniu zawierających szkodliwe związki soli budowlanych.

Dzięki swojej bardzo wysokiej porowatości, dyfuzji pary wodnej z całej struktury oraz ograniczonemu podciąganiu wody głównego tynku, sole krystalizują wewnątrz tynku bez widocznych oznak na licu.

Szczegółowa technologia tynków renowacyjnych została opracowana w aktualnej Instrukcji WTA 2-9-04 (Niemieckie Naukowo Techniczne Zrzeszenie ds. Ochrony Zabytków i Odnowy Budowli). Wszystkie zaprawy nazywane tynkami renowacyjnymi wg WTA muszą posiadać certyfikat zgodności gwarantujący właściwą i powtarzalną jakość produktu.
Firma Hufgard Optolith jako pierwsza w Polsce uzyskała taki certyfikat na polską produkcję już w 2007 roku.
<więcej>

WTA_cert_small[3] (1) zniszczony tynk (2) pogłębione fugi do 2 cm (3) wymienione spoiny – Optosan ASP (4) szpryc – Optosan HSB (5) tynk podkładowy – Optosan ASP (6) główny tynk renowacyjny – Optosan USP

Możesz lubić także…

Kontakt