Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta

Elewacje jedenastu połączonych kamienic w północnej części Rynku. Po odbudowie w latach 50-tych stanowią najważniejszą i najcenniejszą jego część.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia renowacji piwnic oraz tynków elewacji. Wapienno-trassowe zaprawy spoinowe, wyprawy tynkarskie do lokalnych napraw oraz specjalnie indywidualnie przygotowane do każdej kamienicy wierzchnie tynki barwione w masie

 

Wraz z historycznym zespołem Miasta Muzeum znajduje się na Listach Pomników Historii i Unesco.

logo-pomnik-historii

Zastosowane produkty Optosan

 • Zaprawa wapienno-trassowa – Optosan NSR

  Wapienno-trassowa zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle, kamieniu lub detalu sztukatorskim. Charakteryzuje się bardzo dobrą plastycznością, niskim skurczem, przyczepnością i łatwą obróbką z możliwościwą końcowego szlifowania lub gracowania zależnie od żądanej faktury.

 • Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych murów – Optosan TrassFuge

  Specjalna hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do wypełniania pustek, szczelin i pęknięć w murach z cegły i kamienia w technice iniekcji.

 • Obrzutka renowacyjna WTA – Optosan HSB

  Zaprawa sczepna – do wytwarzania całopowierzchniowego, lub częściowo kryjącego szprycu pod tynki renowacyjne WTA lub inne zaprawy mineralne; reguluje chłonność podłoża jednak nie go uszczelnia zostawiając je w pełni przepuszczalne dla pary wodnej i transportu wody.

 • Historyczna zaprawa wapienno-trassowa – Optosan RenoPutz

  Specjalna wapienno-trassowa wyprawa zbrojona mikrowłóknami jako tynk wyrównawczy i podkładowy. Szczególnie do napraw lokalnych na zabytkowych podłożach. Posiada bardzo dużą przyczepność i elastyczność.

 • Drobnoziarnisty lekki tynk cementowo-wapienny – Optomur Muralith Light Plus

  Szara, drobnoziarnista zaprawa tynkarska na bazie sortowanych kruszyw (także lekkich), spoiw hydraulicznych, z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i przyczepność. Dzięki doskonałej plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych.

 • Cienkowarstwowy tynk na zabytkowe podłoża – Optosan TrassFeinputz

  Mineralny tynk nawierzchniowy z trasem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i przyczepności; szczególnie na podłoża zabytkowe. Dostępny w kilku frakcjach 0,3 / 0,5 / 0,6 i 0-1 mm pozwalających na uzyskiwanie różnych struktur końcowych: od gładko zatartych do rustykalnych.